Jak působit na lidi, ovlivňovat jejich rozhodnutí a dělat přesvědčivý marketing, který prodává